Share TK Chat GPT Free, share tài khoản ChatGPT

Chat GPT là gì ?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện bởi OpenAI, có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của người dùng bằng cách sử dụng kiến thức và trình độ ngôn ngữ tự nhiên.

Sử dụng ChatGPT rất đơn giản, bạn chỉ cần gửi câu hỏi hoặc yêu cầu đến mô hình, sau đó nó sẽ trả lời cho bạn bằng cách sử dụng kiến thức và trình độ ngôn ngữ tự nhiên. Bạn có thể sử dụng ChatGPT trên một số trang web hoặc trên một số ứng dụng, hoặc sử dụng API của OpenAI để tích hợp nó vào dự án của riêng mình.

Ưu điểm của ChatGPT

  1. Khả năng trả lời câu hỏi tự nhiên: ChatGPT được huấn luyện với một lượng lớn dữ liệu, giúp nó có thể trả lời câu hỏi của người dùng một cách tự nhiên và chính xác.
  2. Nhiều ngôn ngữ hỗ trợ: ChatGPT được huấn luyện với nhiều ngôn ngữ, giúp nó có thể trả lời câu hỏi trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.
  3. Độ chính xác cao: Do được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu, ChatGPT có độ chính xác cao trong việc trả lời câu hỏi.

Nhược điểm của ChatGPT

  1. Còn cần cải tiến: Mặc dù được huấn luyện với một lượng lớn dữ liệu, ChatGPT vẫn còn cần cải tiến để trả lời câu hỏi một cách chính xác và tự nhiên hơn.
  2. Không biết mọi thứ: ChatGPT chỉ được huấn luyện với kiến thức mà nó đã được học, nó sẽ không biết mọi thứ.
  3. Không biết context: ChatGPT không biết context của câu hỏi hoặc yêu cầu của người dùng, nó chỉ trả lời dựa trên câu hỏi hoặc yêu cầu đưa ra. Điều này có thể dẫn đến sự không chính xác hoặc không tốt nhất trong việc trả lời.
  4. Có thể trả lời sai: Do ChatGPT là một mô hình dựa trên dữ liệu, nó có thể trả lời sai hoặc không chính xác trong một số trường hợp.
  5. Yêu cầu kết nối mạng: ChatGPT yêu cầu kết nối mạng để hoạt động, vì vậy nếu mạng không tốt hoặc không có kết nối, nó sẽ không hoạt động.

Trên đây tweb88 đã chia sẻ tài khoản Chat GPT hi vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị . Nếu không vào được hay cần hỗ trợ gì liên quan đến ChatGPT các bạn cứ inbox ad nhé !

Tài khoản  Mật Khẩu
fatonot784@dewareff.com
BRUke58oTa-
rebijif618@dewareff.com
splsTo0a?+a
whrzienjkfihsex@triots.com
iX%n6Mt6*
xommjvaq@triots.com
8oPe2hP@v
ywbiporkcody@triots.com
A^2PR4x8V
czalfauwcdp@triots.com
gK5Y9tB$4
dkehovjzfbklwio@triots.com
$vTHN8Tg
qruiobnjsqsuqdm@triots.com
dh*5aGaeP
hsgmhrwke@triots.com
g5h@*UM5x
thgdkhdxmiuddm@triots.com
5%sdGAq*7
qcsirbxjoicpcn@triots.com
!cb8vTFha
ravepkc@triots.com
[#s498ypvW]
movkhnmazdmjo@triots.com
sR&dD64@n
xzowvudjlobkr@triots.com
Q*Mqp4zsD
otqjqoqgayvvt@triots.com
Y@JnuBr9w
zlbebkkt@triots.com
T$N#m4QZH
iiutlo@triots.com
FGi@rDr86
uwbdjcwze@triots.com
h&bZ5@9PW
fbuivbxalaiidd@triots.com
y$EV5SmE2
yikipwojz@triots.com
Z*&NZen7V
simoti2774@kaftee.com
*t=4eWrafIp
xisohi2157@prolug.com
tlfEfl#uf0u
nivibo8195@prolug.com
s7er5@+chIP
foposix298@dewareff.com
Pis3#6u!Oja
hayami7951@kaftee.com
qeC6ItE7u_h
mikipo2880@dewareff.com
S$Ub2a_9SUc
dogod81272@kaftee.com
c4IxLCr1#h&
bevima6216@letpays.com
Ve!adrev8jl
yisojep502@kaftee.como
x_bLxisoP8e
xonome1595@letpays.com
ri?rlGepe3a
wohab69861@kaftee.com
6to+lh0duqU
pecak8464@dewareff.com
C?f8va0ras+
hojeh51s07@prolug.com
SA*AtrAna6o
feris18406@dewareff.com
sp0zi_hOnu1
doyek64277@prolug.com
Hog9_ro5IJi
kahijew337@kaftee.com
Speyos$jOy4
warekif990@dewareff.com
84*xiPrumaW
lidapen948@cmeinbox.com
C2vEth!6Ha-
ritog52471@prolug.com
Q-gA7ResWeJ
bacali2912@prolug.com
qotHE0azeb+
jovano4756@prolug.com
+iWRiSpl=E5
wibedi9392@chnlog.com
we@3We9_SPl
nikaroh457@chnlog.com
0IsICrlN4$i
negojor659@kaftee.com
pHl87lPef&e
quantrimang021@gmail.com
quantrimang.com1
quantrimang022@gmail.com
quantrimang.com1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *